Colegiul Național George Coșbuc Năsăud


Bulevardul Grănicerilor Nr. 2
Localitate Năsăud
Județul Bistrița-Năsăud
Cod 425200
Telefon: 0263/360763
Fax:0236/360017


           25 mai 2016


Rezultatele elevilor la Concursul de comunicari stiintifice la geografie, 2016
Descarca aici


           26 aprilie 2016


Actele necesare absolventilor clasei a VIII-a care doresc sa participe la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic:

 • Anexa fisei de inscriere in anul scolar 2016-2017 (eliberata de unitatea de invatamant de unde provine elevul);
 • Copie certificat de nastere si copie carte de identitate (daca este cazul), ale elevului;
 • Adeverinta de la medic;
 • Dosar cu sina;
  Oferta educationala pentru anul scolar 2016-2017


             12 aprilie 2016


  Să știi mai multe sa fii mai bun 18-22 Aprilie 2016 - program
  Masuri care vizeza siguranta elevilor in saptamana"Scoala Altfel - Să știi mai multe sa fii mai bun" 18-22 Aprilie 2016


             7 aprilie 2016


  Apel pentru selectia profesorilor in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din invatamantul gimnazial


             18 martie 2016


  Rezultatele obtinute la simularea examenului de bacalaureat 2016 - clasele a XII-a
  Rezultatele obtinute la simularea examenului de bacalaureat 2016 - clasele a XI-a


             4 martie 2016


  REZULTATELE OBTINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA - 2016


             4 martie 2016

    
  REPARTIZAREA ELEVILOR PE SALI LA SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2016
  7 martie 2016.
    Accesul elevilor in salile de examen este permis pana la ora 8.30  Simularea probei E.a.-proba scrisa-Limba si literatura romana-Clasele a XI-a-salile de la parter

  Simularea probei E.a.-proba scrisa-Limba si literatura romana-Clasele a XII-a-salile de la etaj


             29 februarie 2016

    
  Rezultatele finale - dupa contestatii - obtinute la Olimpiada de LIMBA SI LITERATURA ROMANA - clasa a IV-a - FAZA JUDETEANA             27 februarie 2016

    
  Rezultatele obtinute la Olimpiada de LIMBA SI LITERATURA ROMANA - clasa a IV-a - FAZA JUDETEANA

  Eventualele contestatii se vor depune la secretariatul Colegiului National "George Cosbuc" din Nasaud, luni - 29 februarie 2016, intre orele 12.00 - 14.00


          19 februarie 2016

    
  ZIUA PORTILOR DESCHISE - luni 29 februarie 2016 ora 12.00 intalnire cu parintii la Scoala de Aplicatie


             9 februarie 2016

    
  Orarul modificat - valabil din 15 februarie 2016


             8 februarie 2016

    
  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2016


             29 ianuarie 2016

    
  Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017


             16 ianuarie 2016

    
  OMENCS nr. 3069/14.01.2016 privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2015-2016.
  ORDIN SIMULARI 2015-2016
  Anexa nr. 1 Calendar Simulari
  Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8
  Anexa nr. 3 Lista continuturi simulare_bac_cls_11
  Anexa nr. 4 Lista continuturi simulare_bac_cls_12


             11 ianuarie 2016

    

  METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2016-2017

  ANEXA NR. 2 LA METODOLOGIE - CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC


             18 decembrie 2015

    

  Catalogul Firmei de Exercitiu "PARFUMIER" SRL realizat in urma proiectului european POSDRU "Primii pasi in cariera prin Firma de Exercitiu" desfasurat cu elevii scolii noastre
             7 decembrie 2015

    

  Rezultatele finale dupa contestatii pentru Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata - ETAPA JUDETEANA - in ordinea descrescatoare a punctajelor - descarca aici


  Borderou contestatii pentru Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata -ETAPA JUDETEANA- descarca aici
             5 decembrie 2015

    

  Rezultatele inainte de contestattii pentru Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata- ETAPA JUDETEANA.


  Eventualele contestatii se vor depune la secretariatul Colegiului National "George Cosbuc" din Nasaud, luni - 7 decembrie 2015 intre orele 12.00 - 16.00

  Rezultatele inainte de contestattii pentru Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata - ETAPA JUDETEANA - descarca aici


  Subiectele si baremele pentru Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  - ETAPA JUDETEANA -
  Subiect NIVEL 1 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  Subiect NIVEL 2 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  Subiect NIVEL 3 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  Subiect NIVEL 4 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata

  Barem NIVEL 1 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  Barem NIVEL 2 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  Barem NIVEL 3 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata
  Barem NIVEL 4 - Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata


             3 decembrie 2015

    

  • Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata - ETAPA JUDETEANA - se desfasoara in data de 5 decembrie 2015, la Colegiul National "George Cosbuc" din Nasaud.
  • Accesul elevilor in salile de concurs, se realizeaza intre orele 9.00 - 9.30, conform repartizarii de mai jos. Durata probei este de 3 ore din momentul primirii subiectelor fotocopiate de catre elevi (ora 10.00).

  Repartizarea elevilor in salile de concurs pentru Olimpiada de lectura - Lectura ca Abilitate de Viata


             28 septembrie 2015

    

  ORDIN M.E.C.S. Nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar


             21 septembrie 2015

    
  BANI DE LICEU

  DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI IN PROGRAMUL DE PROTECTIE SOCIALA BANI DE LICEU

  1. Cerere completata de elev cu autoritatea reprezentantului legal;
  2. Copie certificate de nastere sau a actului de identitate al elevului;
  3. Copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz ale celorlalti membri ale familiei;
  4. Adeverinta eliberata de catre unitatea scolara din care sa rezulte media generala si numarul de absente nemotivate din anul anterior depunerii cererii;
  5. Acte doveditoare, in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei, al caror venit brut lunar/membru de familie realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august), este de maxim 150 lei, iar familiile care nu realizeaza venituri salariale, declaratie notariala pe propria raspundere;
  6. La stabilirea venitului lunar/membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizat de membri familiei in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererilor, cu exceptia alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor;
  7. Contul IBAN
  8. Acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: elevi orfani, bolnavi de TBC si se afla in evidenta dispensarului scolar, diabet, astm bronsic, epilepsie, hepatita cronica, miopie grava, reumatism articular, o boala maligna. Certificarea bolii se face de catre medical abilitat sa avizeze acordarea burselor conform OUG nr. 150/2002, privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare numai dupa efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materiala a familiei.
  - Documentele se vor depune in copie cu conditia ca la depunerea cererii solicitantul sa prezinte si actele in original, pana la data de 01 octombrie.


             7 iulie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

  Rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015


             3 iulie 2015

    
  ADMITERE 2015

  Rezultatele obtinute la profilul pedagogic, specializarea invatatori-educatoare


             24 iunie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

  Rezultatele obtinute la Proba C - de evaluare a competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie internationala


             19 iunie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

  Rezultatele obtinute la Proba D - de evaluare a competentelor digitale


             17 iunie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

  PROGRAMAREA CANDIDATILOR PENTRU PROBA C DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE INTR-O LIMBA DE CIRCULATIE INTERNATIONALA


  Accesul candidatilor pentru probele de intelegere a unui text audiat si proba scrisa, din data de 22 iunie 2015, se face alfabetic conform programarii, la ora 11.30.


             10 iunie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

  PROGRAMAREA CANDIDATILOR PENTRU PROBA DE EVALUARE A COMPETENTELOR DIGITALE


  Accesul candidatilor in salile de examen (laboratoare de informatica) se face alfabetic pe clase conform programarii, la ora 12.30, in fiecare din zilele afisate mai sus.


             10 iunie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

  Rezultatele obtinute la Proba A - de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana


             2 iunie 2015

    
  BACALAUREAT 2015

            Sustinerea probei A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana se face in zilele de 8 si 9 iunie 2015 incepand cu ora 9.00.
            Candidatii au fost repartizati alfabetic pe trei subcomisii dupa cum urmeaza:


             Pentru a elimina eventualele intarzieri, candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 30 de minute mai repede decat ora afisata.


          11 mai 2015

    


          28 aprilie 2015

    


          3 aprilie 2015


  Să știi mai multe sa fii mai bun 6-10 Aprilie 2015 - program


          2 aprilie 2015

  Raportul individual - MODEL (adaptat personalului de la Colegiul National "George Cosbuc"), pentru priectul POSDRU/174/1.3/S/149155: "Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii"
        Rapoartele individuale se intocmesc in format word, se imprima in doua exemplare si semneaza pe fiecare pagina. Termen de predare 6 aprilie 2015, ora 12.00 - la secretariatul unitatii.

  Planul institutional de dezvoltare personala tipizat (adaptat personalului de la Colegiul National "George Cosbuc"), pentru priectul POSDRU/174/1.3/S/149155: "Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii"


          12 martie 2015

  Rezultatele obtinute la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XI-a

  Rezultatele obtinute la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XII-a

  Statistica la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XI-a

  Statistica la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XII-a


          23 februarie 2015


  SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015


 • Luni - 2 martie 2015 - proba E.a.LIMBA SI LITERATURA ROMANA;
 • Miercuri - 4 martie 2015 - proba E.c. obligatorie a profilului (MATEMATICA sau ISTORIA);
 • Vineri - 6 martie 2015 - proba E.d. la alegere (doar clasele a XII-a).
  Toate probele sunt scrise.
  In zilele in care se organizeaza simularea examenelor nationale, elevii se vor prezenta in salile in care au fost repartizati, avand asupra lor cartea de identitate.
 • Clasele a XII-a in salile de la parter;
 • Clasele a XI-a in salile de la etaj.
 • Ora 8:00 : intrarea in sali ; elevii se aseaza in banci in ordine alfabetica conform listei afisate la intrarea in sala;
 • Ora 8:30 : candidatii nu mai au voie sa paraseasca sala de examen;
 • 8:30- 9:00 : asistentii instruiesc elevii cu privire la modul de completare a foilor de examen;
 • Ora 9:00 : inceputul probei scrise;
 • Durata probei : 3 ore din momentul primirii subiectelor fotocopiate de catre fiecare elev;


          19 februarie 2015


  In atentia parintilor - solicitare scrisa pentru studierea religiei

  Parintii care doresc studierea religiei de catre copiii lor, elevi la Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud, sunt rugati sa completeze cerere tip pana miercuri, 4 martie 2015. Cererea tip (Anexa 1) se poate ridica si de la secretariatul unitatii, sau se poate descarca de mai jos
  Anexa 1- Cerere de exprimare a acordului privind studierea religiei
  Adresa ISJBN Nr 764-11022015 - Decizia Curtii Constitutionale nr. 669 din 12 noiembrie 2014
  Adresa MECS Nr. 29703/16.02.2015 - clarificarea aspectelor referitoare la predarea disciplinei religie in invatamantul preuniversitar


          16 februarie 2015

    
  ZIUA PORTILOR DESCHISE - miercuri 18 februarie 2015 ora 16.30 intalnire cu parintii la Scoala de Aplicatie

  Centrele de evaluare si componenta comisiilor care vor asigura evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016


          5 februarie 2015

     Calendarul olimpiadelor nationale în anul scolar 2014-2015


          21 ianuarie 2015


  GRADATII DE MERIT 2015

  ORDIN nr. 4893/10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţiămantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
     OMEN-4893-2014-metodologie-gradatie-de-merit-2015

  GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2015:

  1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar

  Perioada: 9-20 februarie 2015

  2. Comunicarea fişelor de evaluare de către inspectoratul şcolar în teritoriu

  Perioada: 23-27 februarie 2015

  3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de Învăţământ

  Perioada: 2-20 martie 2015

  4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar

  Perioada: 23-31 aprilie 2015

  5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului În specialitate

  Perioada: 1-22 aprilie 2015

  6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse În vederea acordării gradaţiei de merit

  Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

  7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate În urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

  Perioada: 14-15 mai 2015

  8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate În urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

  Termen: 18 mai 2015

  9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

  Perioada: 19-20 mai 2015

  10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

  Perioada: 21-25 mai 2015

  11. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de Învăţământ În cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

  Termen: 26-27 mai 2015

  12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de Învăţământ, validat În vederea acordării gradaţiei de merit

  Perioada: 28-29 mai 2015

  13. Emiterea ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale

  Termen: 11 august 2015          16 ianuarie 2015


  Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţiionare a unităţiilor de învăţiămant preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13/01/2015
     ROFUIP_aprobat_prin_OMEN_nr.5115-2014

          12 ianuarie 2015


  În atenţia cadrelor didactice interesate de activităti pentru intocmirea Raportului individual de dezvoltare profesionala pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155. Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Nasaud organizează in perioada 15 ianuarie - 31 martie 2015 diverse cursuri şi activităţi din Oferta de programe şi activităţi pentru anul şcolar 2014-2015, în cadrul proiectului <<Înveţi învăţând pe alţii - Dezvoltarea personală şi managementul timpului liber>> activităţi la care se pot înscrie toate cadrele didactice interesate.
      Informaţii suplimentare
  Responsabilul cu formarea continuă - : prof. Paula Burdeţi
  Casa Corpului Didactic al Judetului Bistrita-Nasaud - www.ccdbn.ro
     Oferta de programe si activitati CCD BISTRITA-NASAUD

          9 ianuarie 2015


  O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Naţional, în anul şcolar 2014 - 2015
     Ordin Simulare Examene Naţionale

     Calendar Simulare Examene Naţionale

    
 • Programele valabile pentru simulare Evaluarii nationale clasa a VIII-a
    
 • Programele valabile pentru simulare Examenului de Bacalaureat clasa a XI-a
    
 • Programele valabile pentru simulare Examenului de Bacalaureat clasa a XII-a

 •